Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Szacuje się, iż stanowi około 1-2% wszystkich znanych nowotworów. Aktualnie żyje ponad milion osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiększać z uwagi na ciągłe starzenie się populacji. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo około 2000  pacjentów. Najistotniejsza wiadomość dla chorych jest związana z długością życia ze szpiczakiem. Obecnie średnie przeżycie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku z wprowadzaniem innowacyjnych terapii. W ostatnim czasie na świecie zarejestrowano kilka nowych leków: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Niestety leki te obecnie nie są w Polsce refundowane przez NFZ. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki leczeniu opartemu na stosowaniu: bortezomibu, lenalidomidu, carflilzomibu, pomalidomidu oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak z uwagi na dużą różnorodność tego nowotworu prowadzenie pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej i aktualnej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony zespołu leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została powołana i zarejestrowana „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka„ której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze promocji i ochrony zdrowia. Aby zoptymalizować leczenie chorych w Polsce każdy z Was może pomóc w naszych działaniach statutowych za co z góry składamy szczere i gorące podziękowania.

Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby zespół specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób nowoczesny zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu. Czekamy na dzień aby szpiczak stał się chorobą całkowicie wyleczalną do czego wszyscy wspólnie dążymy.

Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

specjalista w zakresie hematologii oraz chorób wewnętrznych
PREZES „FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Zaproszenie na promocję książki: "Wszystkie twarze szpiczaka. 100 historii chorych na szpiczaka plazmocytowego na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości"

Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2018"

International Myeloma Society

X Charytatywne Spotkanie Górskie im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich - Schronisko Górskie na Polanie Chochołowskiej 9 marca 2019 roku (sobota)

Kalendarz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka na 2018 rok

Zalecenia jak leczyć szpiczaka

Aktualności

Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Fundacji

Podstępny i trudny do rozpoznania. Szpiczak mnogi nadal jest chorobą nieśmiertelną. Lubi wracać.

The clinical implication of monoclonal gammopathies: monoclonal gammopathy of undetermined significance and monoclonal gammopathy of renal significance

List od Kardynała Stanisława Dziwisza

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka ma nowego Pełnomocnika – Panią Barbarę Bohosiewicz

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka została przyjęta do Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Spotkania

Zaproszenie na wykłady – 08.10.2018

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIPLE MYELOMA – Mandelieu, France October 5 – 7, 2018

PUŁAPKI W HEMATOONKOLOGII – 12.10.2018 – 13.10.2018, Warszawa

10th International Workshop on Waldenström’s Macroglobulinemia New York Marriott Downtown, New York, NY October 11-13, 2018

Educational Workshop – October 26-27, 2018, Royal Olympic Hotel, Athens, Greece

60th ASH Annual Meeting & Exposition