Zbieramy na filtry THERALITE firmy BAXTER dla Jacka Papieża, który jest dializowany w przebiegu szpiczaka plazmocytowego.

Jeden filtr to koszt około 2000 zł. Są potrzebne 3 takie filtry w tygodniu

Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Szacuje się, iż stanowi około 1-2% wszystkich znanych nowotworów. Aktualnie żyje ponad milion osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiększać z uwagi na ciągłe starzenie się populacji. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo około 2000  pacjentów. Najistotniejsza wiadomość dla chorych jest związana z długością życia ze szpiczakiem. Obecnie średnie przeżycie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku z wprowadzaniem innowacyjnych terapii. W ostatnim czasie na świecie zarejestrowano kilka nowych leków: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Niestety leki te obecnie nie są w Polsce refundowane przez NFZ. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki leczeniu opartemu na stosowaniu: bortezomibu, lenalidomidu, carflilzomibu, pomalidomidu oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak z uwagi na dużą różnorodność tego nowotworu prowadzenie pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej i aktualnej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony zespołu leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została powołana i zarejestrowana „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka„ której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze promocji i ochrony zdrowia. Aby zoptymalizować leczenie chorych w Polsce każdy z Was może pomóc w naszych działaniach statutowych za co z góry składamy szczere i gorące podziękowania.

Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby zespół specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób nowoczesny zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu. Czekamy na dzień aby szpiczak stał się chorobą całkowicie wyleczalną do czego wszyscy wspólnie dążymy.

Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

specjalista w zakresie hematologii oraz chorób wewnętrznych
PREZES „FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”

Zalecenia jak leczyć szpiczaka

Aktualności

Lista rankingowa 30 naukowców Wydziału Lekarskiego o najwyższej liczbie punktów w Samoocenie za rok 2016

Postępowania w profilaktyce i leczeniu powikłań w jamie ustnej po leczeniu onkologicznym

Najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego

Spotkania

Relacja z VIII Charytatywnego Spotkania Górskiego (dawniej Skitourowego) im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich

Zaproszenie do przyłączenia się do akcji – Muzyka w walce ze szpiczakiem

Clinical Updates on Multiple Myeloma

Zaproszenie – Konferencja „Zakażenia w Hematologii i Transplantologii”

Spotkanie Polskie Grupy Szpiczakowej, Toruń 2-3 czerwca 2017, liczba miejsc ograniczona !

Zaproszenie na wykłady – 05.06.2017