V spotkanie KRAKOWSKIEJ GRUPY WSPARCIA - "Nadzieja u Chorych ze szpiczakiem plazmocytowym" Ks. ks. dr Jacek PRUSAK

Krakowska Grupa Wsparcia zaprasza Chorych z MM i Ich Rodziny w dniu 28 sierpnia na Warsztaty Edukacyjne.

III Spotkanie GRUP WSPARCIA - 31 lipca 2018

II Spotkanie Grup Wsparcia - 26 czerwca 2018

I Grupa Wsparcia - 29 maja 2018