Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Szacuje się, iż stanowi około 1-2% wszystkich znanych nowotworów. Aktualnie żyje ponad milion osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiększać z uwagi na ciągłe starzenie się populacji. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo około 2000  pacjentów. Najistotniejsza wiadomość dla chorych jest związana z długością życia ze szpiczakiem. Obecnie średnie przeżycie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku z wprowadzaniem innowacyjnych terapii. W ostatnim czasie na świecie zarejestrowano kilka nowych leków: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Niestety leki te obecnie nie są w Polsce refundowane przez NFZ. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki leczeniu opartemu na stosowaniu: bortezomibu, lenalidomidu, carflilzomibu, pomalidomidu oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak z uwagi na dużą różnorodność tego nowotworu prowadzenie pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej i aktualnej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony zespołu leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została powołana i zarejestrowana „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka„ której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze promocji i ochrony zdrowia. Aby zoptymalizować leczenie chorych w Polsce każdy z Was może pomóc w naszych działaniach statutowych za co z góry składamy szczere i gorące podziękowania.

Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby zespół specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób nowoczesny zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu. Czekamy na dzień aby szpiczak stał się chorobą całkowicie wyleczalną do czego wszyscy wspólnie dążymy.

Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

specjalista w zakresie hematologii oraz chorób wewnętrznych
PREZES “FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

International Myeloma Society

X Charytatywne Spotkanie Górskie im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich - Schronisko Górskie na Polanie Chochołowskiej 9 marca 2019 roku (sobota)

Kalendarz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka na 2019 rok

Zalecenia jak leczyć szpiczaka

Aktualności

List do Ministra Zdrowia

10 LAT SPOTKAŃ GÓRSKICH w TATRACH (promocja i ochrona zdrowia)

Daratumumab – list do Ministra Zdrowia

Wspomnienie o prof. Annie Dmoszyńskiej

Z głębokim żalem zawiadamiam

Fundacja Centrum Leczenie Szpiczaka zakupiła dla Kliniki Hematologii UJCM sprzęt do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HNFC)

Spotkania

X Charytatywne Spotkanie Górskie im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich

VI Praktyka Hematologiczna 2019, Warszawa, 05.04.2019-06.04.2019

7th Annual “Meet The Experts Of Transplantation and Cellular Therapy EBMT And ASBMT/TCT”, April 12-14, 2019, Vilayetler Evi Istanbul-Turkey

The 5th World Congress on CONTROVERSIES IN MULTIPLE MYELOMA (COMy) – May 16-18, 2019 Paris, France

24th Congress of EHA – June 13-16, 2019 in Amsterdam

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź, 12-14 września 2019r.