Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Szacuje się, iż stanowi około 1-2% wszystkich znanych nowotworów. Aktualnie żyje ponad milion osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiększać z uwagi na ciągłe starzenie się populacji. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo około 2000  pacjentów. Najistotniejsza wiadomość dla chorych jest związana z długością życia ze szpiczakiem. Obecnie średnie przeżycie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku z wprowadzaniem innowacyjnych terapii. W ostatnim czasie na świecie zarejestrowano kilka nowych leków: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Niestety leki te obecnie nie są w Polsce refundowane przez NFZ. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki leczeniu opartemu na stosowaniu: bortezomibu, lenalidomidu, carflilzomibu, pomalidomidu oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak z uwagi na dużą różnorodność tego nowotworu prowadzenie pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej i aktualnej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony zespołu leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została powołana i zarejestrowana „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka„ której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i działa w sferze promocji i ochrony zdrowia. Aby zoptymalizować leczenie chorych w Polsce każdy z Was może pomóc w naszych działaniach statutowych za co z góry składamy szczere i gorące podziękowania.

Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby zespół specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób nowoczesny zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu. Czekamy na dzień aby szpiczak stał się chorobą całkowicie wyleczalną do czego wszyscy wspólnie dążymy.

Dr hab. med. Artur Jurczyszyn

specjalista w zakresie hematologii oraz chorób wewnętrznych
PREZES „FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”
Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

VII International Conference – Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2018 Kraków, September 1, 2018

International Myeloma Society

RELACJA Z IX Charytatywnego Spotkania Górskiego im. Hani i Mieczysława Król-Łęgowskich - Eco Tatry Hotel, 10-11 marca 2018

Kalendarz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka na 2018 rok

Zalecenia jak leczyć szpiczaka

Aktualności

Problemy rehabilitacji pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym

Tygodnik Podhalański – Złote spinki Jana Pawła II

W kwietniu 2018 roku Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka wydaje kolejną monografie dla CHORYCH z AMYLOIDOZĄ. Poradnik będzie dostępny wkrótce.

Spotkania

13 Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka – 24-25 marca 2018, Olsztyn, Hotel HP Park

VI Konferencji Naukowej Czasopisma „Nowotwory. Journal of Oncology” Debaty onkologiczne.

Zaproszenie na wykłady – 18.04.2018

1st European Myeloma Network Meeting – April 19-21, 2018, Turin

Zaproszenie na wykłady – 21.05.2018

Zaproszenie na wykłady – 04.06.2018