Zasłużony dla Fundacji - medal i odznaka

 1. Lucyna Musiał
 2. Jan Musiał (zmarł 6 maja 2011 roku)
 3. Jerzy Gniatczyk (zmarł 19.10.2015 roku)
 4. Jadwiga i Tadeusz Kutowie
 5. Aneta i Jens Kröger
 6. Witold Borowski
 7. Aleksander B. Skotnicki
 8. Mariola Kosowicz
 9. Urszula Jaworska
 10. śp. Jakub Wróbel (zmarł 15.01.2013 r.)
 11. Janina Niedośpiał
 1. Ewa Malec
 2. Bogumiła i Andrzej Poźniakowie
 3. Ryszard Czepko
 4. Marcin Zawiła
 5. Artur Andrus
 6. Zbigniew Marcinkiewicz
 7. Damian Wilczyński
 8. Bogumił Ścirko
 9. Adrian Grela
 10. Artur Paszko
 11. Zbigniew Szyguła