RELACJA z VIII Międzynarodowej Konferencji pt.: „Szpiczak i Chłoniak w 2019 roku”

Kraków, dnia 09 września 2019 roku

 

W dniu 7 września 2019 o godzinie 13.30 w Collegium Medicum UJ w Sali Nowodworskiego w Krakowie przy ulicy Św. Anny 12 odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja pt.: „Szpiczak i Chłoniak w 2019 roku”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali organizatorzy Spotkania Naukowego: dr hab. Artur Jurczyszyn, prof. UJ oraz prof. dr hab. Wojciech Jurczak. Konferencja była poprzedzona spotkaniem roboczym Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W trakcie konferencji poruszano zagadnienia dotyczące wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, amyloidozą, indolentnymi chłoniakami oraz chorobą Hodgkina w 2019 roku. Patologia w szpiczaku plazmocytowym obejmuje wiele tkanek i narządów, tj.: układ krwiotwórczy, kostny, endokrynny, nerkowy, nerwowy oraz inne. Kompleksowa opieka u chorych ze szpiczakami i chłoniakiami stwarza szansę wysokiej skuteczności i poprawy jakości życia oraz jego wydłużenia w dobrym komforcie. Ostatnie lata przyniosły rejestrację kilkunastu nowych leków w szpiczaku i widzimy znaczące wydłużenie życia chorych do obecnie średnio 10 lat.

Wykłady wygłosili światowej sławy eksperci:

prof. Meral Beksac (Ankara University, Turkey) – Multiple myeloma – the best therapy for newly diagnosed patients in 2019.

prof. Joseph Mikhael (International Myeloma Foundation, USA) – Therapy of relapsed/refractory multiple myeloma in 2019.

prof. Ashutosh Wechalekar (University College of London, UK) –  Amyloidosis and MGRS – how I treat in 2019

prof. Suzanne Lentzsch (Columbia University Medical Centre, USA) – The critical role of imaging in the management of multiple myeloma

prof. Christian Buske (Institute of Experimental Cancer Research, Germany) – New development in the treatment of Waldenstroem`s Macroglobulinemia

prof. Piere Luigi Zinzani (University of Bologna, Italy) – The role of checkpoint inhibitors in NHL

prof. Georg Hess (Universitats Medizin Mainz, Germany) – New drugs in follicular lymphoma – are we ready to skip chemotherapy?

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła około 80 uczestników z polskich ośrodków hematologicznych m. in. z Gdańska, Częstochowy, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Lublina, Chorzowa, Rzeszowa, Poznania, Kielc,  Opola, Olsztyna i Krakowa. Konferencja odbyła się z udziałem byłego Kierownika Katedry Hematologii UJ CM prof. Aleksandra B. Skotnickiego. Udział w konferencji naukowców z USA, Turcji, Niemiec, Włoch, Anglii oraz Polski z żywą i wzajemną dyskusją dowodzi, że medycyna nie zna granic, a także że lekarze z różnych krajów mówią jednym językiem na temat podobnych chorych.

VIII Międzynarodowa Konferencja została zorganizowana pod wysokim patronatem Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, Kardynała Stanisława Dziwisza, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Naczelnej rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi.

Dziękujemy ogromnie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa, MIASTU KRAKÓW oraz firmom farmaceutycznym: Janssen-Cilag, Roche, GSK, Gilead, Serviere, Sandoz, Celgene, Amgen, Vipharm, Takeda, Biokom oraz Sanofi Genzyme za umożliwienie zorganizowania tego spotkania naukowego.

 

dr hab. med. ARTUR JURCZYSZYN, prof. UJ
Katedra Hematologii UJ CM
www.szpiczak.org

 

Filmy

Udostępnij