RELACJA z X Międzynarodowej Konferencji - "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2022 roku"

Kraków, dnia 17 września 2022 roku

 

W dniu 17 września 2022 o godzinie 12.00 w Collegium Medicum UJ w Sali Nowodworskiej w Krakowie przy ulicy Św. Anny 12 odbyła się X Międzynarodowa Konferencja „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2022 roku”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Artur Jurczyszyn – kierownik Ośrodka Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych Katedry Hematologii UJCM. Międzynarodowa Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem prof. Tomasza Grodzickiego – Pro-Rektora ds. UJCM oraz prof. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta miasta Krakowa. Dzień wcześniej odbyło się czwarte w tym roku warsztatowe spotkanie Polskiej Grupy Szpiczkowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W trakcie konferencji poruszano zagadnienia dotyczące nowoczesnej diagnostyki i terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, amyloidozą oraz zespołem POEMS w 2022 roku. Patologia w szpiczaku plazmocytowym obejmuje wiele narządów, tj.: układ krwiotwórczy, kostny, endokrynny, nerkowy, nerwowy oraz inne. Kompleksowa opieka u chorych ze szpiczakiem stwarza szansę wysokiej skuteczności i poprawy jakości życia oraz jego wydłużenia w dobrym komforcie. Ostatnie lata przyniosły rejestrację kilkunastu nowych leków w szpiczaku plazmocytowym i widzimy znaczące wydłużenie życia chorych do obecnie średnio 10-12 lat.

Wykłady wygłosili światowej sławy eksperci:

prof. David H. Vesole (New York, USA) – Multiple myeloma – the best therapy for newly diagnosed patients in 2021.

prof. Kwee Yong (London, UK) – Does every transplant eligible newly diagnosed patient need an autologous stem cell transplant in 2022.

prof. Jean-Luc Harousseau (Nantes-St Herblain, France) –  Post autologous strategies in new diagnosed multiple myeloma

prof. Irit Avivi (Tel Aviv, Israel) – Prognostic and clinical significance of immune recovery post therapy in multiple myeloma

prof. Joshua Richter (New York, USA) – Amyloidosis and POEMS – how I treat in 2022

prof. Joan Blade (Barcelona, Spain) – Monoclonal gammopathy of clinical significance – practical aspects

prof. Chaim Shustik (Montreal, Canada) – How I treat multiple myeloma in Canada in 2022?

prof. Carlos Fernandez de Larrea (Barcelona, Spain) – CAR-T cell therapy for multiple myeloma

-prof. Guillermo J. Ruiz-Arguelles (Puebla, Mexico) – Lessons learned treating patients with multiple myeloma in resources-constrained setting

prof. Artur Jurczyszyn (Kraków, Poland) – Plasma cell leukemia – what is new in 2022?

Konferencja cieszyła się zainteresowaniem lekarzy z polskich ośrodków hematologicznych m. in. z Gdańska, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Katowic, Chorzowa, Poznania, Olsztyna i Krakowa. Konferencja odbyła się z aktywnym udziałem prof. Aleksandra B. Skotnickiego, prof. Sebastiana Grosickiego, prof. Jerzego Hołowieckiego, prof. Wiesława W. Jędrzejczaka, prof. Andrzeja Deptały, prof. Piotra Rzepeckiego, prof. Jana Macieja Zauchy, prof. Stanisława Kwiatkowskiego, dr Wojciecha Legiecia, dr Ryszarda Wicharego, dr Anny Suskiej,   dr Olgi Czerwińskiej-Ledwig. Udział w konferencji naukowców z USA, Kanady, Izraela, Hiszpanii, Meksyku, Francji oraz Polski z ciekawą wzajemną dyskusją dowodzi, że medycyna nie zna granic, a także że hematolodzy z różnych krajów mówią jednym językiem na temat podobnych chorych.

Dziękujemy ogromnie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa, MIASTU KRAKÓW, MPEC Kraków oraz firmom farmaceutycznym: Janssen-Cilag, GSK, Celgene/BMS, Amgen, Takeda, BIOKOM, Sandoz oraz Sanofi Genzyme, jak również firmie GALOP za pomoc w organizacji tego spotkania naukowego.

prof. dr hab. n. med. ARTUR JURCZYSZYN
Ośrodek Leczenia Dyskrazji Plazmocytowych
Katedra Hematologii UJ CM
www.szpiczak.org

 

Wykłady

David H. Vesole

Artur Jurczyszyn

Chaim Shustik

Jean-Luc Harousseau

Joan Blade

Carlos Fernandez De Larrea

Irit Avivi

Guillermo J. Ruiz-Arguelles

Kwee Yong

Joshua Richter

Udostępnij