Zespół Centrum Leczenia Szpiczaka

   1. hematolodzy :
   2. radioterapeuci :
   3. nefrolodzy :
   4. neurochirurdzy :
   5. ortopedzi :
   6. kardiolodzy :
   7. gastroenterolodzy :
   8. hepatolodzy :
   9. immunolodzy i alergolodzy :
   10. specjaliści chorób zakaźnych :
   11. pulmunolodzy :
   12. chirurdzy :
   13. reumatolodzy :
   14. neurolodzy :
   15. endokrynolodzy :
   16. biolodzy :
   17. psycholodzy :
   18. rehabilitanci :
   19. diagności laboratoryjni :
   20. stomatolodzy :
   21. dietetycy :

Celem powstania Zespołu “Centrum Leczenia Szpiczaka” jest stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów chorujących na szpiczaka mnogiego poprzez kompleksowe podejście do tego złożonego nowotworu, na miarę XXI wieku. Mamy nadzieję, iż pacjenci w stanach klinicznych wymagających specyficznego i indywidualnego leczenia, dzięki interdyscyplinarnej współpracy będą mieli ułatwiony kontakt z każdym z powyższych specjalistów współpracujących w ramach “Centrum Leczenia Szpiczaka” w Krakowie.

Udostępnij