I Międzynarodowa Konferencja "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych
w 2012"

Kraków, dnia 09 wrzesień 2012 roku

Film 1

W dniu 9 września 2012 roku o godzinie 15.00 w Hotelu Starym w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej 5 zebrało się około 40 Osób, które skorzystały z zaproszenia „Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka” oraz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Konferencję poprowadził prof. A.B. Skotnicki – Kierownik Kliniki Hematologii CM UJ w Krakowie.

W czasie Konferencji prof. Morie A. Gertz w bardzo ciekawy sposób przedstawił najnowszą diagnostykę oraz leczenie amyloidzy, choroby Waldenstroma i szpiczaka plazmocytowego. Okazuje się, iż polskie standardy terapeutyczne nadal różnią się znacznie od amerykańskiej praktyki.

Na spotkanie przybyli: hematolodzy, przedstawiciele medyczni, biolodzy, pacjenci i inne osoby zainteresowane szpiczakiem plazmocytowym. Po wykładach odbyła się ożywiona dyskusja prowadzona przez prof. A. Skotnickiego. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Sebastian Giebel z Gliwic, prof. Tomasz Stompór z Olsztyna, prof. Jacek Roliński z Lublina, dr Krzysztof Jamroziak z Łodzi, prof. Ryszard Drożdż z Krakowa oraz dr Artur Jurczyszyn z Krakowa.

I Międzynarodowa Konferencja miała na celu aktualizację naszej wiedzy na temat nowoczesnej diagnostyki i terapii dyskrazji plazmocytarnych w 2012 roku oraz optymalizację leczenia chorych zgodnie ze światowymi standardami.

Patronat honorowy nad Konferencją objęły: czasopismo Puls Medycyny oraz portale rynekzdrowia.pl i konsylium24.pl.

 

www.konsylium24.pl    www.pulsmedycyny.pl     www.rynekzdrowia.pl

Konferencja była połączona z promocją książki (III tom) pt.: „Szpiczak mnogi – przypadki kliniczne”, którą otrzymał każdy uczestnik spotkania. Mam nadzieje, że ta Konferencja przyczyni się znacząco do pogłębienia wiedzy, aby w najlepszy sposób leczyć pacjentów.

Prezentacje :

Prof. Morie A. Gertz
Diagnostic Approach in Amyloidosis …  »     PDF – 2,62 MB
Maintenance Therapy MM …  »     PDF – 1,23 MB
Waldenström’s Macroglobulinemia …  »     PDF – 1,93 MB

Udostępnij