archiwum

Primary refractory multiple myeloma: a real-world experience with 85 cases

Pierwotnie oporny szpiczak plazmocytowy – badanie 85 chorych z 15 ośrodków na świecie

W badaniu opublikowanym w Leukemia & Lymphoma opisano 85 pacjentów z podwójnie opornym na terapię indukcyjną z zastosowaniem schematów opartych o leki immunomodulujące i inhibitory proteasomów szpiczakiem plazmocytowym (MM). Całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) po terapii drugiego rzutu wynosił 51%. Pacjenci, którzy przystąpili do natychmiastowego autologicznego przeszczepu komórek macierzystych (ASCT), mieli lepszy ORR niż ci, którzy otrzymywali inne konwencjonalne terapie (62% vs. 31%). ORR u pacjentów, którzy mieli ASCT bezpośrednio po terapii pierwszej linii, był wyższy niż u pacjentów leczonych innymi schematami jako terapia drugiego rzutu (91% vs. 45%) i oferował ASCT jako terapię trzeciego rzutu (91% vs. 55% ). Mediana czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) po terapii drugiego rzutu i mediana przeżycia całkowitego (OS) wyniosły odpowiednio 21,6 miesięcy i 35,6 miesięcy. ASCT po leczeniu drugiego rzutu był niezależnym predyktorem PFS. Kwalifikujący się pacjenci z pierwotną oporną na leczenie MM osiągają największe korzyści z ASCT wykonywanego natychmiast po terapii indukcyjnej pierwszego rzutu.

Udostępnij