archiwum

Leczenie szpiczaka plazmocytowego (MM) jest obecnie na nowo definiowane przez ogromny postęp

Leczenie szpiczaka plazmocytowego (MM) jest obecnie na nowo definiowane przez ogromny postęp, który dokonał się w immunoterapii w ostatnim czasie. Przez dziesięciolecia wierzono w terapię anty-MM opartą na immunoterapii, ze względu na umiarkowany efekt przeszczepu przeciwko szpiczakowi wynikający z allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych. Obecnie przeciwciała monoklonalne (daratumumab, Isatuximab, Elotuzumab) są nowym krokiem milowym w leczeniu MM, a terapie komórkami T ukierunkowane na BCMA stają się najsilniejszymi pojedynczymi środkami do pokonania MM. Wydaje się, że w 2020 roku i dalej immunoterapia MM to szansa na wyleczenie.

LINK:
http://szpiczak.org/wp-content/uploads/aktualnosci/2020/IMMUNOTHERAPY-in-MM.pdf

Udostępnij