archiwum

Ankieta

Szanowny Panie Profesorze ,

Drogi Arturze ,

w imieniu European Pain Federation EFIC  i Polskiego Towarzystwa Badania Bólu zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie wśród pacjentów   i umieszczenie na stronie  Fundacji linku do ankiety jaka została opracowana przez EFIC w ramach akcji Health Literacy .

Jest to ankieta skierowana do pacjentów cierpiących z powodu bólu i ma celu ocenę barier, jakie istnieją w komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem w odniesieniu do wyboru leczenia przeciwbólowego, niezaleznie od przyczyny bólu.

Jest to akcja ogólnoeuropejska , wspierana także przez Pain Alliance Europe.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsWKt-AFPNBAQLEmx3ilEYN_715cUBEftO6zVEaSGRQ1ULQ/viewform

 

Łączę wyrazy szacunku

******************************************************************

Dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM

Kraków

Udostępnij