archiwum

Siła immunoterapii – wspaniała wiadomość dla pacjentów z MM

Siła immunoterapii – wspaniała wiadomość dla pacjentów z MM – w USA zostało zatwierdzone przez FDA pierwsze leczenie antyBCMA z wykorzystaniem komórek CART cell (ABECMA) dla pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim po 4 lub więcej liniach leczenia, w tym terapii immunomodulującej, z wykorzystaniem inhibitorów proteasomów i przeciwciał monoklonalnych anty-CD38.

https://news.bms.com/news/corporate-financial/2021/U.S.-Food-and-Drug-Administration-Approves-Bristol-Myers-Squibbs-and-bluebird-bios-Abecma-idecabtagene-vicleucel-the-First-Anti-BCMA-CAR-T-Cell-Therapy-for-Relapsed-or-Refractory-Multiple-Myeloma/default.aspx

Udostępnij