archiwum

Uwaga! W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii ruszyła rekrutacja do badania klinicznego CARTITUDE-5.

CARTITUDE-5 to komercyjne badanie kliniczne skierowane do pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym, którzy nie kwalifikują się lub nie wyrażają zgody na przeszczepienie autologicznych macierzystych komórek krwiotwórczych. W badaniu tym, chorzy otrzymają leczenie indukujące wg schematu VRd (bortezomib, lenalidomid, deksametazon), a kolejnym krokiem jest randomizacja do terapii CAR-T (ciltacabtagene autoleucel) lub leczenia podtrzymującego Rd (lenalidomid, deksametazon). Jest to atrakcyjna opcja terapeutyczna gwarantująca nawet w ramieniu kontrolnym otrzymanie skutecznego leczenia, które w tym schemacie w pierwszej linii leczenia nie jest refundowane w Polsce.

Wszystkich zainteresowanych Pacjentów prosimy o kontakt.

Informacji o badaniu CARTITUDE-5 udziela Dział Badań Klinicznych IHiT.

e-mail: bad_klin@ihit.waw.pl;

mjusko@ihit.waw.pl;

jbarankiewicz@ihit.waw.pl;

tel. (22) 3496-454; (22) 3496-551

Udostępnij