FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Lwowska 17/4, 30-548 Kraków

tel. +48 601 539 077,
fundacja@szpiczak.org

Bank:
PKO BP
I Oddział w Krakowie
ul. Królewska 51, 30-081 Kraków

Rachunek bieżący w PLN
IBAN PL06 1440 1127 0000 0000 0835 9709

SWIFT: BPKOPLPW

Numer pozycji rejestru (numer KRS)
0000317005

Numer identyfikacyjny REGON
120806658

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
6792992597

Udostępnij