Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Obecnie szacuje się, iż żyje ponad milion Osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiekszać. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo ok 2000 Pacjentów. Aktualnie liczba żyjących Chorych w naszym kraju szacowana jest na około 10.000 Osób. Najistotniejszą wiadomością w 2016 roku jest to, iż średnie przeżycie w szpiczaku plazmocytowym obecnie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku ze stosowanym leczeniem podtrzymującym oraz nowymi lekami. Tylko w 2015 roku na świecie zarejestrowano aż 4 nowe leki: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych, dostępnych leków: bortezomib, lenalidomide, carflilzomibe, pomalidomide oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu Osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak prowadzenie Pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony Zespołu Leczącego.

W 2008 roku w Krakowie została zarejestrowana “Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka“, której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz Chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja zorganizowała skutecznie Zespół Leczący zajmujący się kompleksowo Chorymi ze szpiczakiem mnogim pod nazwą: “Centrum Leczenia Szpiczaka“.

Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby Zespół Specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób kompleksowy zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu.

Bardzo prosimy Ludzi dobrej woli o pomoc w naszych planach oraz aktywny udział w inicjatywach Fundacji na rzecz Pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Każdy przejaw Państwa pomocy, będzie krokiem naprzód i zbliży nas do najważniejszego celu, jakim jest prowadzenie optymalnej terapii, a w przyszłości osiągnięcie całkowitego wyleczenia z nowotworu.

dr n. med. Artur Jurczyszyn

autografsmall

specjalista w zakresie hematologii oraz chorób wewnętrznych
PREZES “FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA”

 

Udostępnij