Rada naukowo-programowa Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka

 1. prof. Aleksander B. Skotnicki – Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej
  Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ
  31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
  tel./fax +48 12 424 74 26;   e-mail: alekskot@cm-uj.krakow.pl
 2. prof. Robert Kyle
  Laboratory Medicine and Pathology, College of Medicine, Mayo Clinic
  200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA
  e-mail: kyle.robert@mayo.edu
 3. prof. Bart Barlogie
  Myeloma Institute for Research and Therapy; University of Arkansas for Medical Science
  4301 West Markham Street #816; Spine Institute, 4th Floor; Little Rock, Arkansas 72205
  tel. +1 (501) 526 2873;  fax +1 (501) 526 2273;   e-mail: BarlogieBart@uams.edu
 4. prof. Kenneth Anderson
  Dana-Farber Cancer Institute
  44 Binney Street; Mayer 557; Boston, MA 02115
  tel. +1 (617) 632 2144;  fax +1 (617) 632 2140;   e-mail: kenneth_anderson@dfci.harvard.edu
 5. prof. Paul Richardson
  Dana-Farber Cancer Institute
  44 Binney Street; Dana 1B02; Boston, MA 02115
  tel. +1 (617) 632 2127;  fax +1 (617) 632 6624;   e-mail: paul_richardson@dfci.harvard.edu
 6. prof. Philip Greipp
  Professor of Medicine and Laboratory Medicine and Pathology
  Mayo Clinic College of Medicine, Rochester Rowing Club of Minnesota*
  President and Junior Team Coach
  * 501(c)3 Tax Exempt Corporation
  tel. (507) 284 9094;  cell phone (507) 319 2904;  fax (507) 266 4972;   e-mail: greipp.philip@mayo.edu
 7. prof. Heinz Ludwig
  1st Department of Medicine; Center for Oncology and Haematology
  Wlihelminenspital, Montleartstr. 37; 1171 Vienna, Austria
  tel. +43 149 150 2101;  fax +43 149 150 2109;   e-mail: heinz.ludwig@wienkav.at
 8. prof. Peter Sonneveld
  Przewodniczący The European Myeloma Network; Erasmus University Hospital, Dept of Hematology, Room L407
  ‘s-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam, Netherlands
  e-mail: p.sonneveld@erasmusmc.nl
 9. prof. Robert Orlowski
  Departments of Lymphoma/Myeloma and Experimental Therapeutics, Division of Cancer Medicine
  Myeloma Section; The Univeristy of Texas M.D Anderson Cancer Center
  1515 Holcombe Blvd. Unit 429; Houston, TX 77030-4009, USA
  tel. +1 (713) 745 8576;  fax +1 (713) 563 5067;   e-mail: rorlowsk@mdanderson.org
 10. prof. Roman Hajek
  Przewodniczący Czeskiej Grupy Szpiczakowej; Masaryk University; Department of Internal Hematooncology
  Kamenice 5; 625 00 Brno, Czechy
  tel. +42 053 223 2144;  fax +42 053 223 3603;   e-mail: r.hajek@fnbrno.cz
 11. prof. Anders Waage
  Department of Hematology; St. Olavs University Hospital
  N-7006 Trondheim, Norway
  tel. +47 73867473;  fax +47 73869399;   e-mail: anders.waage@stolav.no
 12. prof. Melitios A. Dimopoulos
  Depertment of Clinical Therapeutics
  University of Athens; School of Medicine Alexandra Hospital
  80 Vas. Sofia Athens 11528, Greece
  tel. ++30210 3381541;  fax ++30210 3381511;   e-mail: mdimop@med.uoa.gr
 13. prof. Magne Borset
  Department of Immunology and Transfusion Medicine, St. Olav’s University Hospital
  Trondheim, Norway
  e-mail: magne.borset@ntnu.no

 14. prof. Jerzy Hołowiecki
  Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach
  44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  tel. +48 32 278 85 13;
 15. prof. Grzegorz Mazur
  Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu
  50-367 Wrocław, ul. L. Pasteura 4
  tel. +48 71 784 0973;  fax +48 71 784 0112;   e-mail: grzegorzmaz@yahoo.com
 16. prof. Jacek Roliński
  Zakład Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w Lublinie
  20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
  tel. +48 81 742 5026, +48 81 742 5027;  fax +48 81 746 7010, +48 81 742 5026;   e-mail: jacek.rolinski@gmail.com
 17. prof. Krzysztof J. Filipiak
  I Katedra i Klinika Kardiologii WUM; Centralny Szpital Kliniczny WUM
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
  tel. +48 22 599 1818;  fax +48 22 599 1957;   e-mail: krzysztof.filipiak@wum.edu.pl
 18. prof. Zbigniew Janeczko
  Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny CM UJ
  30-688 Kraków, ul. Medyków 9
  tel. +48 12 657 0392;   e-mail: mfjanecz@cyf-kr.edu.pl
 19. prof. Jacek Musiał
  Prezes Towarzystwa Internistów Polskich, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
  31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
  tel. +48 12 430 5266;   e-mail: mmmusia@cyf-kr.edu.pl
  www.medicine.krakow.pl
 20. prof. dr hab. Marcin Majka
  Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
  30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
  tel. +48 12 658 2011;  fax +48 12 658 1081;   e-mail: mmajka@cm-uj.krakow.pl
 21. dr hab. med Tomasz Stompór, Prof. UWM
  Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla województwa warmińsko-mazurskiego
  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
  tel. + 48 89 538 6219;  fax + 48 89 533 7882;   e-mail: stompin@mp.pl
 22. dr hab. Ryszard Czepko
  Szpital św. Rafała
  30-693 Kraków, ul. Adama Bochenka 12
  tel. +48 12 38 55 703;
 23. dr hab. Jan Maciej Zaucha
  Zakład Propedeutyki Onkologii Akademii Medycznej w Gdańsku
  Gdyńskie Centrum Onkologii Szpital Morski w Gdyni
  81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
  tel.-fax/tel. +48-58-69-98-156/105;   e-mail: jzaucha@gumed.edu.pl
 24. dr Morie Gertz
  Mayo Clinic; Rochester MN 55905
  e-mail: gertz.morie@mayo.edu
 25. dr Ruben Niesvizky
  New York Presbyterian; The University Hospital of Columbia and Cornell
  525 East 68th Street; Payson-3; New York, NY 10065; USA
  tel. +1 (212) 746 3964;  fax +1 (212) 746 5536;   e-mail: run9001@med.cornell.edu

 26. dr Jacek Olas
  Krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji
  30-119 Kraków, al. Focha 33
  tel. +48 12 295 8100;   e-mail: jaceol@poczta.onet.pl
 27. mgr Tymon Wodnicki
  e-mail: tymon@tymon.pl
  www.tymon.pl
 28. prof. Mariusz Andrzejewski
  Katedra Rachunkowości Ekonomicznej, Wydział Finansów; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
  tel. +48 12 293 5041;   e-mail: andrzejm@ae.krakow.pl
 29. lek. Bogusław Rudel
  Szpital Zakonu Bonifratrów, Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii
  Kraków, ul. Trynitarska 11
  e-mail: boguslawrudel@interia.pl
  www.bonifratrzy.krakow.pl

 30. dr Stanisława Bazan-Socha
  II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
  31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
  tel. +48 12 430 5266;   e-mail: mmsocha@cyfronet.pl
  www.medicine.krakow.pl
 31. mgr Marcin Kieres
  e-mail: marcin_kieres@wp.pl
 32. dr Bogdan Miłek
  e-mail: Bogdan.Dr.Milek@t-online.de
  bogdan-dr-milek.blog.onet.pl     www.dr-milek.de
 33. dr Jacek Belowski
  e-mail: jb@endokrynologia.net
 34. dr Piotr Wojciechowski
  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ŚAM
  e-mail: p.wojciechowski.ort@gmail.com
 35. dr Mariola Kosowicz
  Centrum Onkologii w Warszawie
  e-mail: mar.psychoonkologia@interia.pl
Udostępnij