V Międzynarodowa Konferencja "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych
w 2016"

Kraków, dnia 03 wrzesień 2016 roku


W dniu 3 września 2016 o godzinie 15.00 w „Hotelu pod Różą” w Krakowie odbyła się Jubileuszowa V Międzynarodowa Konferencja pt.: „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2016 roku”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W trakcie konferencji poruszano zagadnienia dotyczące wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, amyloidozą, gammapatią monoklonalną, zespołem POEMS oraz chorobą Waldenstroema. Patologia w szpiczaku plazmocytowym obejmuje wiele tkanek i narządów, tj.: układ krwiotwórczy, kostny, endokrynny, nerkowy, nerwowy oraz inne. Kompleksowa opieka nad Chorymi stwarza szansę wysokiej skuteczności i poprawy jakości życia oraz jego wydłużenia w dobrym komforcie. Ostatnie lata przyniosły rejestrację kilkunastu nowych leków w szpiczaku i widzimy znaczące wydłużenie życia chorych do obecnie średnio 7-10 lat.

Wykłady wygłosili światowej sławy eksperci:
prof. David Vesole (John Theurer Cancer Center, Hackensack University Medical Center, NY, USA) – Terapia nowo-zdiagnozowanego szpiczaka plazmocytowego w 2016 roku
prof. Jo Caers (Department of Hematology, University Hospital Liege, Belgium) – Terapia i opieka nad chorymi ze szpiczakiem plazmocytowym w fazie nawrotu oraz oporności na leczenie w 2016 roku
prof. Heinz Ludwig (Wilhelminen Cancer Research Institute, Vienna, Austria) – Leczenie podtrzymujące oraz wspomagające w szpiczaku plazmocytowym w 2016 roku
prof. Jorge J. Castillo (Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA) – Jak leczę chorych z makroglobulinemią Waldenstroema w 2016 roku
prof. Saad Usmani (Levine Cancer Institute, Charlotte, NC, USA) – Terapia I opieka nad chorymi z amyloidozą oraz zespół POEMS w 2016 roku

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła około 100 uczestników z polskich ośrodków hematologicznych m. in. z Gdańska, Lublina, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa, Olsztyna, Poznania i Krakowa. W czasie konferencji wykładowcy otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem Edmunda Biernackiego z okazji rocznicy 150-lecia urodzin polskiego lekarza. Medale wręczał uroczyście prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak z Warszawy. Po każdej prezentacji rozpoczynała się ożywiona dyskusja prowadzona przez prof. Aleksandra B. Skotnickiego dotycząca nowoczesnych możliwości leczenia i diagnostyki dyskrazji plazmocytowych. Udział w konferencji naukowców z USA, Austrii, Belgii i Polski z żywą i wzajemną dyskusją dowodzi, że medycyna nie zna granic i że lekarze z różnych krajów mówią jednym językiem na temat podobnych chorych.

W czasie konferencja odbyła się oficjalna promocja kolejnej książki wydanej w 2016 roku przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka. „Szpiczak mnogi – praktyczny przewodnik dla pacjentów” to monografia, która niesie aktualne i szczegółowe dane medyczne na temat choroby zaktualizowane z obecną wiedzą. Uczestnicy konferencji poza częścią merytoryczno-naukową mieli możliwość zwiedzania Sali Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, gdzie również odbył się koncert muzyki klasycznej zespołu Amadeus Trio.

V Międzynarodowa Konferencja została zorganizowana pod wysokim patronatem czołowych Postaci Krakowa: Kardynała Stanisława Dziwisza, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji i Konsultanta Krajowego ds. hematologii prof. Dariusza Wołowca.

Dziękujemy ogromnie Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa oraz firmom farmaceutycznym: Janssen-Cilag, Celgene, Amgen, Alvogen, Baxalta, Takeda, CSL Behring, Biokom, Sanofi za umożliwienie zorganizowania tego spotkania naukowego.

dr med. ARTUR JURCZYSZYN
Katedra Hematologii UJ CM
www.szpiczak.org

 

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Udostępnij